Dekningsgradsanalyser utført av NPR i 2018

Image
Her finner du årsrapporten fra NPR om dekningsgradsanalyser utført i 2018.

Følgende medisinske kvalitetsregistrene fikk utført individbasert dekningsgradsanalyse med kobling av fødselsnummer i 2018:

  • Norsk gynekologisk endoskopiregister
  • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi
  • Nasjonalt hoftebruddregister
  • Nasjonalt korsbåndregister
  • Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
    • Nakke og Rygg
  • Nasjonalt register for leddproteser
  • Nasjonalt register for prostatakreft

Nytt av året var at det i tjenesten ble overført direkte personidentifiserbare opplysninger fra NPR til kvalitetsregistre for pasienter som har gitt informert samtykke. Opplysningene brukes i registrenes arbeid for økt datakvalitet og kompletthet.