Digitalt brukerseminar 22.mars 2021

-
Image
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer til digitalt seminar (Teams) for brukerrepresentanter og -organisasjoner mandag 22. mars kl. 10.00-12.30.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar. Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

For god kvalitet i helsetjenesten er det sentralt med erfaringer og synspunkt fra brukerne. Brukermedvirkning er viktig arbeid med medisinske kvalitetsregistre.

Tema som vil bli presentert på seminaret:

  • Gjennomgang av resultat fra spørreundersøkelsen til brukerrepresentanter i nasjonale kvalitetsregistre
  • Betydning av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester
  • Prosjekt om brukererfaringer/brukerrepresentasjon i FFO
  • Presentasjon og erfaringer med ny interaktiv nettside med resultater fra de nasjonale kvalitetsregistre
  • Hva skjer på registerfeltet

Se vedlagte program for mer informasjon

Tid:                 Mandag 22. mars 2021, 10:00 - 12:30

Sted:               Digitalt møte via Teams

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet