Digitalt brukerseminar til inspirasjon

Image
For første gang ble Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sitt seminar for pasient- og brukerrepresentanter gjennomført digitalt. Her finner du alle presentasjonene.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre avholdt digitalt seminar for pasient- og brukerorganisasjoner mandag 22. mars 2021. Over 60 deltakere fra både brukerorganisasjoner og kvalitetsregistre deltok. Siden seminaret ble gjennomført digitalt ble det et kortere seminar enn vi tidligere har arrangert.

Vi ønsker å takke både foredragsholdere og deltakere for et lærerikt og inspirerende seminar. Programmet finner du her.

Sindre Børke, brukerrepresentant i fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data i Servicemiljøet, ønsket velkommen. Det drøyt to timer lange programmet rommet blant annet innlegg om betydning av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenesten, og erfaringer med brukermedvirkning og bruk av erfaringskompetanse.

Her ligger alle presentasjonene fra seminaret:

- Gjennomgang av resultat fra spørreundersøkelsen til brukerrepresentanter i nasjonale kvalitetsregistre i 2020, v/ Kari Guldbrandsøy og Eirik Kvam Goksøyr, Nasjonalt servicemiljø Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Region Vest

- Betydning av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester, v/ Ann Britt Sandvin Olsson, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen Helse (NK LMH)

- Erfaringer med brukermedvirkning og bruk av erfaringskompetansen, v/ Andreas Habberstad, prosjektleder FFO

- Presentasjon og erfaringer med ny interaktiv nettside med resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistre, v/ Ingrun Terjesdotter Miljeteig, rådgiver Nasjonalt servicemiljø Region Vest

- Hva skjer på registerfeltet? v/ Eva Stensland, leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre