Digitalt seminar om kvalitetsforbedring 28. mai 2021

Image
Medisinske kvalitetsregistre skal bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten.

Resultater fra kvalitetsregistrene er en unik kilde til kvalitetsforbedringsarbeid i klinikken da de kan avdekke områder for kvalitetsforbedring, og være utgangspunkt for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid.

For å bidra til økt bruk av medisinske kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid, arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre digitalt seminar 28. mai 2021.

Programmet er tilpasset de som skal starte kvalitetsforbedringsarbeid, men seminaret passer også for registerledere og andre med tilknytning til medisinske kvalitetsregistre, medarbeidere i kliniske avdelinger, ledere og andre med interesse for klinisk kvalitetsforbedring basert på data fra medisinske kvalitetsregistre. Deltagelse er gratis.

Hensikten med seminaret er å motivere og ruste de som er interessert i å gjøre kvalitetsforbedringsprosjekter, og de som har identifisert uberettiget variasjon i resultater fra et medisinsk kvalitetsregister, til å gå i gang med planlegging. Tema i programmet har fokus på praktisk gjennomføring av kvalitetsforbedringsarbeid. To prosjekter som skal gå i gang vil presentere sine prosjekter.

Påmelding

For påmelding, send e-post til servicemiljoet@skde.no. Fyll inn opplysningene nedenfor. Vi sender Teams-innkalling til seminaret ved påmelding.

Navn:
E-postadresse:
Arbeidssted:

Nasjonalt servicemiljø fordeler årlig midler til kvalitetsforbedringsprosjekter som tar utgangspunkt i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter.

Utlysningen publiseres innen kort tid. Seminaret 28. mai vil være nyttig også for de som ønsker å søke på de utlyste midlene.