Elektronisk innhenting av pasientrapporterte data

Image
I Dagens Medisin (4/2020) ble det stilt spørsmål om ikke pasientopplevelser i større grad bør hentes inn i norsk helsevesen. I Dagens Medisin (5/2020) gis to artikkelsvar fra henholdsvis Norsk Nakke- og ryggregister og Fagsenter for pasientrapporterte data som du kan lese her. For selv om det gjenstår et godt stykke arbeid før pasientrapporterte data samles inn og brukes systematisk i oppfølging av pasienter på generell basis, er norske kvalitetsregistre og klinikker godt i gang med elektronisk innhenting av slike data.

I Dagens Medisin (4/2020) etterlyser Christer Mjåset digitalisering av pasientopplevelsesdata i norsk helsevesen. Han refererer til erfaringer fra enkelte sykehus i USA, der pasientrapporterte data legges inn i pasientenes elektroniske journal slik at klinikere får oppdatert status på pasientens fysiske, mentale og sosiale helse før konsultasjon – og kan følge pasientens helse over tid. De amerikanske klinikerne Mjåset har snakket med, er enige om at bruk av denne type data kutter kostnader og hindrer over- og underbehandling, samtidig som pasientopplevelsene blir bedre.

Norske kvalitetsregistre og flere klinikker er godt i gang med elektronisk innhenting av denne type data. I Dagens Medisin (5/2020) gis to artikkelsvar som du kan lese her:

Fagsenter for pasientrapporterte data: Norge henter data på pasientopplevelser

Norsk nakke- og ryggregister v/Maja Wilhelmsen: Gull og grønne resepter – ut ifra pasientopplevelser