Flere får mer skånsom prostatakreftbehandling

Image
Stadig flere menn får tilbud om aktiv overvåkning i stedet for operasjon når de får prostatakreft.

Resultater fra Prostatakreftregisteret viser at 9 prosent av pasienter med lavrisiko prostatakreft ble kurativt behandlet med operasjon eller strålebehandling i 2016 og 2017. Målet er at dette tallet skal ligge under 20 prosent. Ny årsrapport fra registeret ble publisert tirsdag 13. november, og denne rapporten viser blant annet behandlingsvalg for prostatakreftpasientene.

– For mange prostatakreftpasienter kan ofte den beste behandlingen være å unngå omfattende operasjoner. Prostatakreft er i stor grad en sykdom man dør med, og ikke av, og for en del pasienter vil behandlingen i seg selv gi større plager og skader enn selve kreftsykdommen, sier Erik Skaaheim Haug, leder for Prostatakreftregisteret og urolog ved Sykehuset i Vestfold.

Den nye rapporten viser samtidig at høyrisikoprostatakreft i stor grad behandles med operasjon eller stråling med mål om å kurere pasienten. I denne pasientgruppen får 72 prosent av pasientene radikal behandling – målet er en andel på over 70 prosent.

– Dette tyder på at retningslinjene følges godt opp for alle pasientgrupper, sier Haug.

Likevel ser han og faggruppen en del geografiske ulikheter.

– Det er forskjeller på landsbasis, og vi ser blant annet at lavrisiko-pasienter i nord i større grad blir behandlet kurativt enn pasienter i sør, sier han.

Les mer om saken på kreftregisteret.no

Kreftregisteret