Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt

Image
KOLS-registeret bidrar til at KOLS-pasienter får bedre informasjon om hva de selv kan gjøre for å leve lenger.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) forekommer hos omtrent 13 % av den voksne befolkningen i Norge. KOLS antas å være den sykdommen som vil gi størst økning i dødelighet og tap av livskvalitet i den industrialiserte verden fram til 2020. Flere pasienter dør etter innleggelse for KOLS-forverring, enn etter hjerteinfarkt.

Flere pasienter får viktig informasjon
Et av målene til Nasjonalt KOLS-register er å sikre at alle pasientene får anbefalt informasjon om røykeslutt, influensavaksine og KOLS-rehabilitering. Dette er tiltak som vil kunne gi KOLS-pasienter et lengre liv med sykdommen.

Årsrapporten KOLS-registeret gav ut i 2014 viser at registeret har bidratt til økt bevisstgjøring rundt viktigheten av god informasjon om røykeslutt, influensavaksine og kolsrehabilitering.

- Når KOLS-registeret inkluderer og fokuserer på denne informasjonen, fører det til en bevisstgjøring hos helsepersonell som behandler pasienter med KOLS. I registreringsskjemaet som helsepersonell fyller ut for hver pasient, er det direkte spørsmål om pasienten har fått slik informasjon. Dette blir en slags daglig påminnelse, sier overlege Birger Lærum som er faglig leder ved KOLS-registeret.

Lang vei å gå
Målet for informasjon til pasienter om røykeslutt ble nådd i 2013. I 2012 fikk bare 56 prosent av KOLS-pasienter informasjon om røykeslutt før de ble skrevet ut av sykehuset. I 2013 var det mer enn 80 prosent som fikk slik informasjon.

- Når det gjelder informasjon til pasienten om KOLS-rehabilitering og influensavaksine, er det fortsatt lang vei å gå. Bare rundt 60 prosent av pasientene får informasjon om rehabiliteringen og hvor viktig det er å ta influensavaksine. Selv om dette er en bedring fra tidligere år, er det ikke godt nok, mener Lærum.

Lærum legger til at KOLS er en forebyggbar sykdom som også lar seg behandle i mer langtkomne stadier.

- Vi må derfor bidra til å øke optimismen. Mer innsats for KOLS-pasienten nytter!