Flere registre publiserer sine resultater interaktivt

Image
I løpet av det siste året har flere av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene fått interaktive resultatløsninger på kvalitetsregistre.no.

I samarbeid med Nasjonalt servicemiljø er nå flere kvalitetsregistre på en plattform som muliggjør interaktiv presentasjon av resultatene. Dette innebærer at man kan sette sammen og sammenligne resultater for ulike sykehus og helseforetak på ulike kvalitetsindikatorer. Dette er et stort steg mot å gjøre resultatene fra registrene tilgjengelige, både for de kliniske miljøene og andre interesserte. 

Så langt er det Norsk hjerteinfarktregisteret, Norsk karkirurgisk register (NORKAR), Norsk ryggmargsskaderegister (NorScir) og Nasjonalt hoftebruddregister som har interaktive resultater på kvalitetsregistre.no. Flere registre vil i løpet av kort tid kunne presentere sine resultater interaktivt. I løpet av kort tid vil også Barnediabetesregisteret, Cerebral pareseregisteret og Norsk kvinnelig inkontinensregister presentere sine resultater interaktivt. 

Interaktive løsninger vil også gi muligheter for hyppigere oppdateringer av resultatene, slik at kvalitetsregistrene kan operere med resultater som er mer oppdaterte. I Nasjonalt servicemiljø satses det for at flere registre skal få mulighet til å presentere sine resultater interaktivt, og på å gjøre de interaktive løsningene så brukervennlige som mulig. Mandag denne uken møttes Fagråd for resultattjenester, blant annet for å diskutere videreutvikling av interaktive resultater for registrene fremover. 

Under vises et skjermbilde fra Norsk hjerteinfarkts interaktive resultatsider.