Gikk du glipp av presentasjonen av nye resultater?

  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet arrangementet.
Her finner du videoklipp av alle presentasjoner fra publiseringen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre mandag 13.november.

Mandag 13. november ble det publisert nye resultater fra de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i Norge. Presentasjonen av de nye resultatene ble holdt i Helsedirektoratets lokaler i Oslo, hvor helseminister Bent Høie åpnet arrangementet. 

Tre registre presenterte sine resultater, og tilknyttede pasientforeninger kommenterte funnene. Del to av arrangementet handlet om bruk av resultater fra kvalitetsregistre til styring. 

Alle presentasjoner og innlegg fra arrangementet er tilgjengelig under. 

Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Åpning ved helse- og omsorgsminister Bent Høie

 

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for 2017

Eva Stensland, leder Nasjonalt servicemiljø

Presentasjon (pdf)


Norsk MS-register og biobank

Kjell-Morten Myhr, faglig leder

Presentasjon (pdf)

 

MS-forbundet

Mona Enstad, brukerrepresentant og generalsekretær

Presentasjon (pdf)


Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Lars Fjellbirkeland, overlege og leder av referansegruppen

 

Lungekreftforeningen

Cecilie Bråthen

 


Nasjonalt register for leddproteser

Geir Hallan, seksjonsoverlege/professor

Presentasjon (pdf)

 

Nasjonalt register for leddproteser

Jostein Bildøy, brukerrepresentant

Presentasjon (pdf)

 


 

Resultater fra kvalitetsregistre til styring

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Barthold Vonen, direktør

Presentasjon (pdf)


Nasjonalt register for leddproteser

Geir Hallan, seksjonsoverlege/professor

Presentasjon (pdf)