Gikk du glipp av presentasjonen av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre?

Image
Reidar Kvåle, Norsk intensivregister
Her finner du videoklipp av alle innlegg og presentasjoner fra årets presentasjon av nye resultater 14.november.

Del 1.  Resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene

Her finner du programmet om du ønsker å følge det samtidig som du ser presentasjonene: Program 2016

Åpning av arrangementet ved assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk

 

Innlegg fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie

 

Kort innledning ved leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Eva Stensland

 

Leder av referansegruppen - Nasjonalt register for brystkreft Bjørn Naume

 

Styreleder i Brystkreftforeningen Ester-Johanne Sande

 

Daglig leder ved Norsk intensivregister Reidar Kvåle

 

Pårørende med erfaring fra intensivavdeling Geir Ove Lunde

 

Faglig leder ved Norsk karkirurgisk register Martin Altreuther

 

Leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF Snorre Ness

 

Del 2. Hvordan håndtere ulikhet i kvalitet – fra påvist variasjon til handling

Ordstyrer: Direktør i Helse Nord RHF Finn Henry Hansen

Norsk kvinnelig inkontinensregister

Faglig leder ved Norsk kvinnelig inkontinensregister Sigurd Kulseng-Hanssen og Kristine Amundsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom. 

 

Norsk hjerteinfarktregister

Faglig leder ved Norsk hjerteinfarktregister Kaare Harald Bønaa, Klinikksjef ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital Rune Wiseth og Overlege ved Hamar sykehus Kjell Andersen.