God jul og godt nyttår!

Vi i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre takker alle medarbeidere i kvalitetsregistrene og andre registerinteresserte for godt samarbeid i 2018, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Det siste året har vært et innholdsrikt år på registerfeltet, og det har vært et spennende år på mange måter. 

25 av registrene publiserer nå sine resultater interaktivt, og satsningen på lettere tilgjengelig og brukervennlig presentasjon fortsetter for fullt i året som kommer. Vi skal forbedre dagens løsning og gjøre denne enda lettere tilgjengelig for publikum, og vi skal arbeide for at alle registre som har resultater å presentere - gjør dette interaktivt.

Rusregisteret fikk nasjonal status i begynnelsen av desember, og er med det det andre nasjonale kvalitetsregisteret innen fagområde psykisk helsevern og ruslidelser. Vi gratulerer Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS med å ha oppnådd nasjonal status.

Samarbeidsavtale med industrien og nye personvernregler kom på plass i 2018.  Det ble besluttet å prøve ut en insentivordning i 2019 for å se om det kan bidra til å øke innregistreringen til medisinske kvalitetsregistre og med det føre til økt dekningsgrad.

Vi i Nasjonalt servicemiljø gleder oss til 2019, til å sammen med kvalitetsregistrene jobbe for økt kvalitet i helsetjenesten og å utvikle registerfeltet videre sammen med dere.

God jul og godt nyttår!