God sommer!

Image
Colourbox
Tiden frem mot sommerferien har i år vært mer hektisk enn tidligere for alle som jobber med kvalitetsregistre.

Frist for å levere årsrapporter og resultater til publisering var i år endret til 15. juni. Vi er imponert over innsatsen fra dere alle!

Resultatene fra fjoråret er tidligere tilgjengelig, og klinikere og ledere over hele landet har gode muligheter for allerede nå å identifisere områder med behov for kvalitetsforbedring, samt planlegge høstens arbeid for økt kvalitet og pasientsikkerhet.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ønsker dere alle en riktig god sommer!