God sommer ønskes fra oss i servicemiljøet!

Vi i servicemiljøet vil gjerne ønske alle en god sommer, og vi ser frem mot en spennende høst med registrene og våre samarbeidspartnere.

Sommerferien står for døra, og da blir det ofte litt mer stille på kontorene og mye settes på pause frem til sommeren er over og høsten trår inn. I Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er vi tilgjengelige for dere gjennom hele sommeren, men også her er produksjonsnivået noe lavere i denne perioden.

Vi ser frem mot en spennende periode fremover fra høsten, både med videreføring av pågående prosjekter og oppstart av noen nye. Høsten er en travel tid, både for oss i servicemiljøet og for registrene. I år har det også vært travelt helt opp til ferietiden, og enda travlere kan vi forvente at det blir like over sommerferien. Registrene har levert inn resultater til publisering allerede i juni, og årets publisering av nye resultater er satt til 30.september. Mange registre skal over til interaktiv presentasjon av resutlater, og vi jobber med en ny og mer brukervennlig versjon av løsningen. Det er mye som skal på plass på kort tid, men som tidligere år klarer vi å få dette til sammen. Vi kan alle være stolte over innsatsen som legges ned både ute hos registrene, hos de regionale servicemiljøene og nasjonalt. En innsats som vil bidra til at resultater fra registrene fremstår som mer tidsaktuelle og ferskere enn tidligere år!

Det blir en hektisk periode, og vi gleder oss til nok en gang å få vise frem resultatene av den innsatsen som gjøres i alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene gjennom et år. For hvert år som går blir disse viktige resultatene mer kjent, mer tilgjengelige for publikum og de får mer oppmerksomhet. Det er noe vi i servicemiljøet gleder oss stort over.

Vi ønsker med dette alle en riktig god sommer!