God sommer ønskes fra oss i servicemiljøet!

Illustrasjonsfoto
Vi i servicemiljøet ønsker alle en god sommer, og vi ser frem mot en spennende høst sammen med kvalitetsregistrene og våre samarbeidspartnere.

Sommerferien står for døra, og da blir det ofte litt mer stille på kontorene og mye settes på pause frem til sommeren er over og høsten trår inn. I Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er vi tilgjengelige for dere gjennom hele sommeren, men også her er produksjonsnivået noe lavere i denne perioden.

Et annerledes år

2020 har så langt vist seg å bli annerledes enn vi hadde tenkt oss. For noen har perioden fra 12.mars og frem til landet vårt sakte begynte å åpne opp igjen vært roligere enn vanlig, for andre har det vært hektisk. Det ble opprettet et Pandemiregister på rekordfart, noe det ble lagt ned stor innsats fra flere fagmiljøer for å få på plass. Mange planer er blitt satt på vent eller avlyst, men mange prosjekter går sin gang på tross av koronaen - og det er bra. 

Utsatte arrangementer

Som følge av situasjonen vi er i er flere arrangementer avlyst eller blitt satt på vent. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2020 som skulle gå av stabelen i oktober, er utsatt til høsten 2021. Selve publiseringen av nye resultater fra kvalitetsregistrene går som planlagt 30.september, men arrangementet som bruker å markere publiseringen utgår i år. Det vil bli lagt innsats i å sørge for at de nye resultatene likevel får den oppmerksomheten de fortjener. 

Ellers satses det i større grad på digitale møteplasser fremover og det vil i løpet av høsten arrangeres webinarer om temaer som er relevante for registermiljøet. Blant annet vi kurset «Analyse av registerdata  forskning» som vi arrangerer hver vår, i år arrangeres som webinar i oktober.

Travel høst, tross alt

Høsten er vanligvis en travel tid, både for registrene og for oss i servicemiljøet. Tross at aktivitetsnivået med tanke på arrangementer er tatt ned, forventer vi ikke at høsten blir mye mindre travel av den grunn. Resultater skal fortsatt publiseres, årsrapporter skal leveres og vi jobber stadig med mer brukervennlige interaktive løsninger for å publisere resultater fra registrene. 

I år som i fjor har registrene levert resultater til publisering allerede i juni, og vi jobber med å få disse presentert på en funksjonell og brukervennlig måte innen slutten av september. Vi kan alle være stolte over innsatsen som legges ned både i registrene, hos de regionale servicemiljøene og nasjonalt. En innsats som vil bidra til at resultater fra registrene fremstår som mer tidsaktuelle og mer tilgjengelige enn tidligere.

Vi gleder oss til nok en gang å få vise frem resultatene av den innsatsen som gjøres i alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene gjennom året. Hvert år blir disse viktige resultatene mer kjent, mer tilgjengelige for publikum og de får mer oppmerksomhet. Det er noe vi i servicemiljøet gleder oss stort over!

Vi ønsker med dette alle en riktig god sommer!