Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2020

Hold av datoene! Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2020 arrangeres på Clarion Hotel The Hub 13. og 14. oktober 2020.

Endelig kan vi avsløre at Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2020 går av stabelen høsten 2020, nærmere bestemt 13.-14.oktober. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre. Deltakerantallet har vært jevnt stigende siden den første konferansen gikk av stabelen i Tromsø i 2008. Den har senere vært arrangert i Trondheim i 2010, i Bergen 2012, i Oslo 2014 og 2016 og sist i Tromsø 2018. 

Årets konferanse vil foregå i Oslo, på Clarion Hotel The Hub. Tema for konferansen er: «Tilgjengeliggjøring og bruk av helsedata».

Konferanseavgiften er på 1450 kr for begge dager. Det vil komme mer informasjon om påmelding og program etterhvert, men du kan allerede nå merke av dagene i kalenderen slik at du ikke går glipp av årets begivenhet for registerfeltet. 

Vi gleder oss til å se dere!

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.