Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2021

Image
Konf3
Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2021 arrangeres 15. og 16. november i Oslo på Clarion Hotel The Hub! Konferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre.

Tema for årets konferanse er «Tilgjengeliggjøring og bruk av helsedata». Som deltaker vil du blant annet kunne se fram til mange spennende foredrag knyttet til disse bolkene: 

BEHOV FOR HELSEDATA UNDER PANDEMIEN 

Viktige helseregistre ble opprettet i rekordfart under pandemien, og sentrale ledere i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og FHI kommer for å fortelle om sine erfaringer. 

HELSEDATAPROGRAMMET 

Vi får blant annet vite status når det gjelder etablering av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen. Hva var målsettingen, hvor er vi nå, og hvordan ser det ut i et framtidsperspektiv?

DATAFANGST PÅ NYE MÅTER 

Alle snakker om automatisert datafangst – men hva er status så langt og hvilke løsninger finnes?

BRUK OG NYTTE AV HELSEDATA 

Hvordan kan helsedata benyttes til beslutningsstøtte, og helseregistre brukes til kvalitetsforbedring og som styringsinformasjon? Erfaringer fra ulike sykehus. 

ET BLIKK UT 

Hvordan var medias rolle i pandemien? VG vil fortelle hvordan de jobbet med å formidle tall om smitte- og vaksinestatus i befolkningen.

Les mer om konferansen her