Helse- og kvalitetsregisterkonferansen utsettes til høsten 2021

Image
Banner - utsatt til høsten 2021
Som følge av koronasituasjonen utsettes Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Nye datoer for konferansen er 15.-16.november 2021.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og våre samarbeidspartnere må dessverre meddele at årets Helse- og kvalitetsregisterkonferanse utsettes til høsten 2021. Bakgrunnen for at konferansen utsettes er usikkerheten knyttet til koronaviruset og de gjeldende anbefalingene for større folkeansamlinger. 

Vi vil komme med mer informasjon når konferansen høsten 2021 nærmer seg. 

Som mange andre har vi gledet oss til konferansen, og vi ser frem til å få invitere dere til en inspirerende og trygg konferanseopplevelse i november 2021.