Her kan du lese statusrapporten for 2022

Image
Status 22

Medisinske kvalitetsregistre har som formål å forbedre helsetjenesten. I denne statusrapporten kan du lese en oppsummering av arbeidet vi gjorde i løpet av fjoråret.

Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om utredning, behandling og oppfølging, som gir mulighet til å vurdere kvaliteten i pasientbehandlingen. Kunnskap fra kvalitetsregistrene skal bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Økt bruk av resultater fra helseregistre er en viktig del av den helsepolitiske satsingen for å styrke kvaliteten i helsetjenesten.

I statusrapporten kan du blant annet lese mer om:

  • Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre er i stor utvikling og i 2022 har syv nye kvalitetsregistre fått nasjonal status.
  • Fra 2019 har det vært en stor satsning på utvikling av nye nasjonale kvalitetsregistre innen psykisk helsevern. Det ble vedtatt en plan for utvikling av fire nye kvalitetsregistre innen psykisk helsevernog tre av disse har fått nasjonal status i 2022. Kvalitetsregister for psykisk helsevern barn og unge har som det siste av disse fire nye kvalitetsregistrene søkt nasjonal status i 2022.
  • Arbeidet med automatisert datafangst har hatt et spesielt fokus i 2022 og er et arbeid som vil fortsette i årene fremover.

I statusrapporten finner du også nøkkeltall om datakvalitet, kvalitetsforbedringsarbeid og pasientrapporterte data.

En stor takk til alle som har jobbet med medisinske kvalitetsregistre i 2022!