Hvilke sykehus registrerer dit de skal?

Image
Oppdatert versjon av servicemiljøets tilslutningsrapport er tilgjengelig på nett. Her får du oversikt over hvilke sykehus som aktivt registrerer inn i nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal inneholde resultater som kan brukes til å sammenlikne praksis ved behandlende sykehus i Norge. For at det skal være mulig må alle sykehus som behandler pasientgrupper tilknyttet et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister rapportere inn data til kvalitetsregistrene.

Gjennom en årlig tilslutningsrapport ønsker Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre å gi en oppdatert oversikt over hvilke sykehus som rapporterer inn til de ulike registrene. Tilslutningsrapporten angir antall sykehus som faktisk registrer til registrene i forhold til hvor mange sykehus som skal registrere til registret. Alle sykehus som behandler et registers aktuelle pasientgruppe skal registrere.  

Kartleggingen over hvilke sykehus som registrerer til de ulike registrene startet i 2015, og servicemiljøet gir nå ut sin andre tilslutningsrapport. Resultater fra 2016 og 2017fremstilles samlet i rapporten og fordeles per helseforetak, slik at det er mulig å sammenligne eventuell utvikling fra år til år. Merk at data for begge år er fra innsamlingstidspunktet og viser dermed resultater per mai 2017.

Rapporten ovenfor er en oppdatert versjon etter at det ble oppdaget feil i noen av tallene.