Industriavtalen er inngått og undertegnet

Image
Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status.
Samarbeidsavtalen som skal bidra til at samhandling mellom medisinske kvalitetsregistre og legemiddelindustrien skjer på riktig måte, er underskrevet av administrerende direktør i hvert av de fire regionale helseforetakene.

Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE i samarbeid med Legemiddelindustrien (LMI) og MedTekNorge - Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi utarbeidet en samarbeidsavtale mellom industrien og de regionale helseforetakene som fastsetter forpliktende rammer ved samarbeid mellom medisinske kvalitetsregistre og industrien. 

Bakgrunnen for avtalen er at Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE mottok en rekke henvendelser fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre vedrørende vilkår ved et eventuelt samarbeid med legemiddelindustrien. Nasjonalt servicemiljø tok derfor initiativ til å få på plass en samarbeidsavtale på dette området.

Les hele samarbeidsavtalen her:
Avtalen omhandler forhold som:
  • Generelle bestemmelser som formkrav, innsyn, åpenhet og habilitet
  • Henvendelser om utlevering og bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre
  • Henvendelser om utlevering og bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre
  • Uavhengighet mellom partene
  • Prinsippet om ikke-eksklusivitet
  • Økonomiske vederlag for kjøp av tjenester fra medisinske kvalitetsregistre
  • Honorering og gaver
  • Bruk av navn og varemerke i reklame med mer
  • Kurs, konferanser, faglige møter og lignende
  • Kompetanseheving

Avtalen er en samarbeidsavtale mellom partene, og ved enkeltprosjekter må det inngås egne avtaler mellom det aktuelle kvalitetsregister og industriparten.