Kvalitet i helsetjenesten – hvor mangler vi kunnskap?

-
Seminar for pasient- og brukerorganisasjoner 8.mars 2017.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre gir kunnskap om behandlingskvalitet ved norske sykehus.

Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved at de er:

  • Virkningsfulle og fører til en helsegevinst
  • Trygge og sikre slik at man unngår uønskede hendelser
  • Involverer brukerne og gir dem innflytelse
  • Er samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytter ressursene på en god måte
  • Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer ulike pasient- og brukerorganisasjoner til dialog/diskusjon/seminar om hvor vi mangler kunnskap om kvalitet i helsetjenesten.

Fokus vil være å innhente brukernes erfaringer om kvaliteten i helsetjenesten.

Temaer som vi bli tatt opp:

  • Brukermedvirkning – har det noe for seg?
  • Pasientorganisasjoners erfaring med opprettelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre
  • Hvilke kvalitetsutfordringer ser man i helsetjenesten fra et pasient- og brukerperspektiv?
  • På hvilke områder er det behov for nye medisinske kvalitetsregistre?

Registerledere og representanter fra helsemyndigheter vil også bli invitert til seminaret. Vi håper så mange som mulig vil delta og få med seg de erfaringer pasienter og brukere har med nasjonale kvalitetsregistre.

Program

Påmeldingsfristen for arrangementet gikk ut 26.februar.

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergsgate 30, 0166 Oslo

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Reise og opphold for representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner dekkes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Av plassmessige årsaker kan vi dessverre kun ta i mot 1-2 deltakere per organisasjon.