Lager tonsillerregister i Norge

I det siste har det vært skrevet flere artikler i media om personer som har opplevd blødninger etter mandeloperasjoner hos en og samme lege. Om under et år kommer et register som skal fange opp blant annet dette.

En fire år gammel gutt døde få dager etter at han fjernet mandlene. Ei fem års gammel jente fikk hjerneskade etter at hun begynte å blø etter å ha blitt operert hos samme lege, skriver VG.

Forrige uken fortalte flere andre pasienter at de måtte hasteopereres etter det som skulle være enkle mandeloperasjoner. 

I Sverige har de siden 90-tallet hatt et nasjonalt register som fanger opp komplikasjoner og trender for mandeloperasjoner. Nå kommer et tilsvarende tonsilleregister i Norge. 

– Målet er at alle som utfører en tonsilleoperasjon, registrerer den i det nye tonsilleregisteret. Det går delvis på operasjonsteknikk, symptomer, hva vi har av indikasjoner og bakgrunn for inngrepet og delvis på om pasienten opplever bedring etterpå og på komplikasjoner, som tonsilleblødninger. Tonsilleblødninger er alle øre-nese-hals-legers frykt og når dødsfall skjer berører det alle, og vi registrerer det også, sier Mette Bratt, klinikksjef ved St. Olavs Hospital og leder for registerets styringsgruppe.

Les VG-saken her.