Lisensiering av HADS

Image
HADS er et av de mest brukte selvrapporterte instrumentene for måling av symptomer på angst og depresjon. Fagsenter for pasientrapporterte data gjør oppmerksom på at HADS er lisensiert.

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) er et instrument (spørreskjema) som måler symptomer på angst og depresjon (1). Hver delskala, en for angst og en for depresjon, består av 7 spørsmål. HADS er et av de mest brukte selv-rapporterte instrumentene innen screening av alvorlighetsgrad av symptomer på angst og depresjon i klinikk, og er benyttet i flere norske kvalitetsregistre og befolkningsstudier. HADS har vært rapportert å ha god validitet (2,3). For en vurdering av de psykometriske måleegenskapene til HADS, se Folkehelseinstituttets rapport fra 2016.

Fagsenter for pasientrapporterte data gjør oppmerksom på HADS er lisensiert. Før bruk av HADS kreves følgende:

  1. Utfylling av registreringsskjema og brukeravtale hos rettighetshaver via GL Assessment Ltd., UK.
  2. For å få norsk oversettelse og brukeravtale for HADS må MAPI Research Trust kontaktes.

Referanser
1. Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica 1983;67(6):361-370.
2. Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 2002;52(2):69-77.
3. Mykletun A, Stordal E, Dahl AA. Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale: Factor structure, item analyses and internal consistency in a large population. British Journal of Psychiatry 2001;179(6):540-544.