Manual: Koding og skåring av RAND-12/SF-12

Colourbox
Fagsenter for pasientrapporterte data har utarbeidd ein manual for koding og skåring av RAND-12/SF-12 (versjon 1.1. og 1.2.) i SPSS, slik at registra enkelt kan handtere data samla inn med RAND-12.

RAND-12/SF-12 er eit mykje nytta generisk skjema for pasientrapporterte utfallsmål. RAND-12  og RAND-36 vart på oppdrag fra SKDE oversett og validert av Kunnskapsseneter (nå FHI) i 2015. På FHI sine sider finn ein all nødvendig informasjon om RAND-36.

Fagsenter for pasientrapporterte data har utarbeidd ein manual for koding og skåring av RAND-12/SF-12 (versjon 1.1. og 1.2.) i SPSS, slik at registra enkelt kan handtere data samla inn med RAND-12.

Manual for koding og skåring finn du her.

Fagsenteret ønskjer å skaffe oppdaterte normdata for skjemaet. Dette gjerast ved hjelp av data frå HUSK (Helseundersøkinga i Hordaland). Mot slutten av 2019 vil Fagsenteret ha eit normdatasett med data frå om lag 3000 personar.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Fagsenter for pasientrapporterte data på PROMsenter@ihelse.net