Medisinske kvalitetsregistre på Facebook

Image
Facebook-like (Colourbox)
De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene har nå fått sin egen Facebookside. Denne siden skal brukes til å dele nyheter fra resultatene og om registrene, fra Nasjonalt servicemiljø og andre relevante kanaler.

I forbindelse med publiseringen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre lanseres en ny landingsside for resultatene på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Her vil man finne oversikt over alle registre og deres resultater, samt nyheter og artikler basert på resultater fra registrene. Den nye siden er på plass innen publiseringen av nye resultater mandag 14.november, og vil være å finne på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Samtidig som resultatene får en ny nettside åpnes det en egen Facebookside for medisinske kvalitetsregistre. Her vil det deles registerrelaterte nyheter, både de Nasjonalt servicemiljø lager selv – og relevante nyheter fra andre kanaler. Facebooksiden er ment å være en kanal både for registermijøene, men også for å nå folk flest med det gode arbeidet som gjøres rundt om i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Gå gjerne inn på Facebook og lik siden så vil du kunne følge nyhetsoppdateringene vi legger ut. Gå inn på facebook og søk etter medisinske kvalitetsregistre, eller benytt lenken her: https://www.facebook.com/medisinskekvalitetsregistre/.

Det er også opprettet et eget arrangementet for publiseringen av nye resultater fra registrene mandag 14.november, som du finner her: https://www.facebook.com/events/219934965090672/.