MRS og HEMIT

MRS ble utviklet for Hjerneslagsregisteret og Hjerteinfarktregisteret på begynnelsen av 2000-tallet. Nå leverer HEMIT (Helse Midt-Norges egen IT-enhet) register til alle Helseregioner på MRS plattform.

Om MRS.docx (987.26 KB)