Nasjonal strategi: Slik skal vi jobbe med kvalitetsregistrene fremover

Image
Interregional styringsgruppe har utarbeidet en nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fra 2016 til 2020.

Strategien inneholder 11 hovedmål som beskriver satsningen på kvalitetsregistre i årene fremover.

Hensikten med strategien er å lage en plan for å løse noen av de største utfordringene i kvalitetsregisterfeltet, som for eksempel; økt bruk av kvalitetsregistre i forbedringsarbeid, hensiktsmessige IKT-løsninger for å redusere dagens praksis med dobbeltregistrering av pasientopplysninger og tilstrekkelige ressurser til utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Strategien er en utdyping av strategien for Nasjonalt helseregisterprosjekt på kvalitetsregisterfeltet, og i tråd med Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020. Strategien skal forankres i de regionale helseforetakenes øvrige kvalitetsstrategier og Nasjonal IKT HFs strategi.

I tillegg til 11 hovedmål er det satt fire effektmål, som skal være oppnådd ved utgangen av 2020.

  • alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80 % etter fem års drift
  • alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater til innregistrerende enheter senest etter to års drift
  • alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, i samarbeid med fagmiljøene, kunne dokumentere bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift
  • 85 % av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientenes egenrapporterte resultater

Det er i forbindelse med strategien også utarbeidet en handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, handlingsplanen består av 12 hovedområder som servicemiljøet skal jobbe målrettet mot frem til 2020.

Les Strategi- og handlingsplanen her