Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser - årsrapport 2019

Image
I Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser ble det i 2019 utført ni individbaserte dekningsgradsanalyser, tre tellinger der frekvenser ble sammenlignet på tvers av registre, samt to utleveringer av anonym statistikk.

Følgende ni nasjonale medisinske kvalitetsregistrene fikk utført individbasert dekningsgradsanalyse med kobling av fødselsnummer i 2019:

  • Cerebral pareseregisteret i Norge
  • Gastronet
  • Nasjonalt barnehofteregister
  • Nordisk register for hidradenitis suppurativa
  • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi
  • Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
  • Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals – Tonsilleregisteret
  • Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
  • Norsk vaskulittregister & biobank

Les årsrapporten her

Les mer om dekningsgradsanalyser