Nasjonale registre skal vurderes av ekspertgruppen hvert tiende år

Image
Formålet er å følge opp de registrene som allerede har nasjonal status for å kvalitetssikre at registeret utvikler seg i riktig retning.

Interregional styringsgruppe har i møtet 6.mars 2017 vedtatt at medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal gjennom en faglig vurdering hvert tiende år.

Formålet med en slik gjennomgang er å kvalitetssikre at alle de nasjonale registrene oppfyller kriteriene som ligger til grunn for å tildeles nasjonal status per i dag.

Hvert register skal først vurdere seg selv

Den faglige vurderingen starter med at registeret skal gjennomføre en egenvurdering. Dette innebærer at registeret skal gå gjennom de kriterier som må oppfylles for å få nasjonal status i dag, og vurdere om registeret oppfyller kravene.

Registeret skal gjennom dette selv identifisere områder hvor man avviker fra den standard som kreves av et nasjonalt register, og komme med en tidsplan for å utbedre eventuelle avvik.

Ekspertgruppen vil gjøre en egen vurdering av alle registre, da i sammenheng med hvert enkelt registers egenvurdering og tidsplan.

Gjennomgangen i ekspertgruppen vil resultere i at registeret enten resertifiseres med nasjonal status, eller ikke resertifiseres. Dersom et register ikke resertifiseres vil det få 6 måneders frist for revisjon, før det gjøres en ny vurdering.