Nasjonalt servicemiljø ønsker alle en god sommer

Vi i servicemiljøet vil gjerne ønske alle en god sommer, og vi ser frem mot en spennende høst med registrene og våre samarbeidspartnere.

Sommerferien står for døra, og da blir det ofte litt mer stille på kontorene og mye settes på pause frem til sommeren er over og høsten trår inn. I Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er vi tilgjengelige for dere gjennom hele sommeren, men også her er produksjonsnivået noe lavere i denne perioden.

Vi ser frem mot en spennende periode fremover fra høsten, både med videreføring av pågående prosjekter og oppstart av noen nye. Høsten er en travel tid, både for oss i servicemiljøet og for registrene. Det er innlevering av årsrapporter 1.oktober, og samtidig setter vi for fullt i gang med forberedelser til publisering av nye resultater på nettsiden i november.

Dette er en hektisk periode, og vi gleder oss til nok en gang å få vise frem resultatene av den innsatsen som gjøres i alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene gjennom et år. For hvert år som går blir disse viktige resultatene mer kjent, mer tilgjengelige for publikum og de får mer oppmerksomhet. Det er noe vi i servicemiljøet gleder oss stort over.

Mer publikumsvennlige resultatsider

I år gjør vi noen nye grep for å bedre tilrettelegge resultatene som legges ut på nett, ved å oppfordre registrene til å lage en liten oppsummering av de viktigste funnene fra året som gikk - som en innledning til resten av resultatene. 

I tillegg starter vi opp et nytt prosjekt hvor noen få utvalgte registre får tett oppfølgning og bistand til å tilrettelegge resultater som skal publiseres, slik at de på best mulig måte tilpasses et bredt publikum. Dersom vi ser at dette er en suksess vil vi fortsette å årlig følge opp enkeltregistre opp mot publiseringen, for å gi resultatsidene et enda mer publikumsvennlig innhold.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018

Vi er i gang med planleggingen av Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018, og det vil komme mer informasjon om tidspunkt og sted like over sommeren. Å få mulighet til å samle registermiljøet på et slikt arrangement er givende for oss, og vi gleder oss til å kunne komme med en invitasjon til konferansen så snart vi har alt det praktiske på plass.

Det vi kan avsløre er at konferansen i 2018 vil holdes i Tromsø, og vi håper så mange som mulig vil ta turen nordover for å dele opplevelsen av denne samlingen kombinert med alt Nordens Paris har å by på.