Nevrologisk klassifikasjon av ryggmargsskade

Prosjekt av: Norsk ryggmargskaderegister –NorSCIR

En nevrologisk klassifikasjon er viktig for å kunne antyde prognose på forventet funksjon for den ryggmargsskadde. Resultater fra Norsk ryggmargsskaderegister viste at ikke alle pasienter fikk slik klassifikasjon i tråd med internasjonale retningslinjer. Prosjektets formål var å få på plass en god prosedyre for gjennomføring av nevrologisk klassifikasjon av ryggmargsskade. Alle tre aktuelle behandlingsenheter deltok i prosjektet.

Resultat

Måloppnåelse for indikator for utført nevrologiske klassifikasjoner ved innreiste og utreise for rehabiliteringsopphold: Ett av sykehusene hadde i utgangspunktet 100% og beholdt resultatene, ett økte fra 90-100% og ett økte fra 84-89%.