Norsk hjertestansregister

Ballongkateter ved hjertestans.

Av alle pasienter som får behandling for hjertestans utenfor sykehus (OHCA) i Norge, oppnår en tredel av pasientene å få tilbake spontan sirkulasjon, mens 86 % ikke overlever.

Oksygentilgang til hjerne og hjerte er avgjørende, og opprettholdelse av sirkulasjon med hjerte-lungeredning er gunstig, men ofte nytteløst dersom den utløsende årsaken til hjertestans ikke kan identifiseres og utbedres.

Retrograd endovaskulær ballong-okklusjon av aorta (REBOA) kan være aktuelt ved ikke-traumatisk hjertestans. Behandlingen består av at et ballongkateter settes via lyske-karene for å stenge deler av aorta. Man kan da opprettholde blodtrykk, stabilisere pasienten og få nok oksygen til hjerte og hjerne til man er fremme på sykehus. Imidlertid er antall pasienter som er kvalifisert for REBOA ukjent. Data fra hjertestansregisteret viste at omtrent 240 pasienter, det vil si nesten 9 % av ambulansebehandlet hjertestans var kvalifisert for pre-hospital REBOA som tilleggsbehandling til standard gjenoppliving hvert år. Denne behovsvurderingen antyder at det er tilstrekkelig pasientpopulasjon i Norge til å studere REBOA som tilleggsbehandling i OHCA.

Artikkel publisert i BMC Emerg Med I 2020.