Norsk hjertesviktregister - samsvarsstudie

Er variablene i Norsk hjertesviktregister pålitelige - en studie på samsvar mellom registratorer