Ny statusrapport for 2018

Image
Her finner du Statusrapport 2018 for arbeidet med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2018.

I de medisinske kvalitetsregistrene legges det hver dag ned en betydelig innsats blant annet i arbeid med å øke registrenes datakvalitet og styrke arbeidet med klinisk kvalitetsforbedring i sykehusene.

I 2017 utga Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, en rapport som oppsummerte status for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. Kvalitetsregisterfeltet er i stor utvikling. Viktige nasjonale initiativer som vil ha stor betydning for utviklingen av feltet er blant annet; utvikling av fellestjenester for helseregistre, insentivordning for bedring av dekningsgrad, plan for prioriterte områder for utvikling av nye kvalitetsregistre, finansiering
av nasjonale kvalitetsregistre samt innføring av nytt personvernregelverk.

Denne rapporten gir en status for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre i 2018.