Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre tilgjengelige på nett

Image
Bent Høie, 14.november 2016
14.november ble nye resultater fra 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre publisert på www.kvalitetsregistre.no/resultater. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener registrene bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet.

I dag ble nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistre presentert i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Tilstede var Helse- og omsorgsminister Bent Høie, som åpnet arrangementet. Høie understreket i sin tale de medisinske kvalitetsregistrenes sentrale rolle i regjeringens visjon om å skape pasientens helsetjeneste, og for å nå målet om en trygg og god helsetjeneste for alle.

- De medisinske kvalitetsregistrene er sentrale for å forebygge uønsket variasjon, og bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet. Registrene gir pasienter og pårørende viktig informasjon om kvalitet og ulikhet i behandlingen som gis ved norske sykehus, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Det er et mål at alle de nasjonale registrene skal kunne presentere sine data på sykehusnivå, slik at man sammenligne behandlingen på ulike sykehus og med det bli oppmerksom på ulikheter i kvalitet. 

- Det er i år åtte flere registre som presenterer sine resultater på sykehusnivå. Dette er en svært positiv utvikling. Gjennom å kunne vise data på sykehusnivå kan man komme i gang med viktig kvalitetsforbedringsarbeid der hvor det er behov for det, sier Høie.

Tre registre presenterte sine resultater under selve arrangementet i dag, samtidig som resultater fra alle de 54 nasjonale registrene ble lagt ut på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Pårørende savner samtale med legen

Blant de som presenterte sine data i dag var Norsk intensivregister, som har startet opp et forbedringsarbeid med fokus på pårørendes tilfredshet under behandling på intensivavdeling. Pårørende til pasienter på 19 intensivavdelinger er spurt om sin opplevelse av oppholdet på intensivavdelingen, og hvordan de ble møtt av personalet. 

- Det er viktig huske at pårørende til en pasient på intensivavdeling er i en livskrise og opplever noe som kan føles svært dramatisk. Det er viktig å ta godt vare på dem, gi god informasjon og vise respekt for pårørende så vel som pasient, sier Reidar Kvåle som er daglig leder for Norsk intensivregister.

Resultatene fra Norsk intensivregister viser at de pårørende stort sett var tilfredse med hvordan de ble behandlet av personalet på intensivavdelingen med hensyn til høflighet, respekt og medfølelse. På spørsmål om hvor ofte legen snakket med den pårørende om pasientens situasjon var det imidlertid ikke like positiv respons. 

- Vi ser at ikke alle føler at de får nok samtaletid med lege. Det vi kan lese av disse resultatene er at de pårørende trenger denne samtalen med legen, og at det må prioriteres. Det ligger et forbedringspotensial i å strukturere kommunikasjonen med de pårørende, sier Kvåle.

Se resultater fra Norsk intensivregister her.