Nyhet! Foredrag av Ronan Lyons, Professor of Public Health, Swansea University and Health Data Research UK

Image
Et blikk ut
Under siste sesjon – ET BLIKK UT - vil Ronan Lyons, Professor of Public Health, Swansea University and Health Data Research UK, holde sitt foredrag: Re-invigorating health registries during COVID for rapid policy analyses.

Under pandemien ble Lyons gruppe bedt om å bidra i arbeidet til COVID19 Technical Advisory Group nedsatt av walisiske myndigheter. Arbeidet bestod i å fremskaffe relevante data for å analysere utviklingen av pandemien i Wales og evaluere tiltak som ble igangsatt.

Mer om konferansen og påmelding HER

Andre foredrag under denne sesjonen er:

Internasjonalt samarbeid om helsedata v/ Truls Korsgaard, Direktoratet for e-helse og Irene Olaussen, Helse- og omsorgsdepartementet.

Medias rolle i pandemien - Avisen VG vil fortelle om hvordan de jobbet med å formidle tall om smitte- og vaksinestatus i befolkning. Ved Yasmin Sfrintzeris og Jari Bakke.

Møt kollegaer på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021. Det er nå 260 påmeldte og det er plass til flere!

Mer om konferansen og påmelding HER