Nyheter i ekspertgruppen

Ekspertgruppen har både fått ny leder og et nytt medlem. Tonje Hansen som er kommet inn som nytt medlem sitter på spesialkompetanse innen klinisk forbedringsarbeid.

Vinjar Fønnebø er ny leder av ekspertgruppen. Fønnebø er professor i forbyggede medisin ved Universitetet i Tromsø, og er direktør ved NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

Tonje Hansen kommer inn som nytt medlem av ekspertgruppen med spesialkompetanse innen klinisk forbedringsarbeid. Hun er fagsjef ved Nordlandssykehuset, og er i gang med å spesialisere seg til barnelege. Hun har omfattende erfaring med praktisk og klinisk forbedringsarbeid både i sykehus, eget helseforetak og regionalt i Helse Nord RHF.