Nyhetsbrev fra region vest

Her kommer nyhetsbrev nr. 2 i 2016 (årgang 8) fra Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest.

Saker denne gang:

  • Fagdag for medisinske kvalitetsregistre i Helse Bergen 30. august (lokale/regionale/nasjonale registre forankret i Helse Bergen)
  • Godt oppmøte ved årets regionale pasientsikkerhets- og kvalitetsregisterkonferanse
  • Tildeling av stimuleringsmidler til lokale og regionale kvalitetsregistre i Helse Vest
  • Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har tatt utdanning i kvalitetsforbedringsmetodikk

Les nyhetsbrevet her