Nysgjerrig på alt servicemiljøet jobber med?

Årsrapporten for virksomheten til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i 2017 er publisert. Lenke til årsrapporten finner du her!

Rapporten oppsummerer foregående års virksomhet og er delt i to deler. Del en er felles nasjonal rapportering på aktiviteter i hele servicemiljøet, samt for Nasjonalt servicemiljø i SKDE.

Del to er rapportering på aktiviteter i servicemiljøet i hver region og status for registrene i regionen. Det er også inkludert rapportering fra Fagsenter for pasientrapporterte data, og det rapporteres på registrenes status på inklusjon av PROM/PREM.