Nytt helseatlas med bakgrunn i Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

Image
Nytt helseatlas med bakgrunn i Norsk nyfødtintensivregister
Tirsdag 13.desember lanseres Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas på www.helseatlas.no. Det nye atlaset er det første som er basert på tall fra et kvalitetsregister. Arrangementet strømmes på www.helseatlas.no.

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas er den tredje rapporten som publiseres på helseatlas.no. Denne gangen omhandler helseatlaset variasjon i forbruk av helsetjenester til nyfødte. 

Atlaset har blitt til i et samarbeid mellom Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Overlege Atle Moen ved nyfødtavdelingen OUS har vært en sentral faglig bidragsyter i arbeidet. 

Lanseringen av Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas foregår i Helsedirektoratets lokaler tirsdag 13.desember klokken 13.00-14.00.

Arrangementet strømmes på www.helseatlas.no fra klokken 13-14 tirsdag 13.desember.

Store forskjeller i behandlingen av nyfødte

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas beskriver populasjonsbasert forbruk og variasjon i helsetjenester gitt til nyfødte barn innlagt i nyfødtintensiv avdelinger fordelt på 15 boområder i Norge. Atlaset er det første som baserer seg på data fra et fagspesifikt kvalitetsregister (Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister). Det beskriver variasjon i innleggelser, antibiotikabehandling, respiratorbehandling, bruk av høyintensiv behandling, lysbehandling og behandling av lavt blodsukker for perioden fra 2009 til 2014. Analysene avdekker variasjon med klinisk og ressursmessig relevans for alle de beskrevne kategoriene, men i ulik grad for pasienter født henholdsvis til termin, moderat prematurt eller svært mye for tidlig. 

Innleggelsesraten er mer enn dobbelt så høy i boområdet med den høyeste raten sammenlignet med boområdet med den laveste raten - uten at det finnes noen medisinsk eller demografisk årsak som forklarer en slik variasjon. Atlaset påviser variasjon innen flere områder som synes å være uberettiget, eller som er av en karakter som bør studeres nærmere og initiere diskusjoner i fagmiljøet.