Nytt verktøy: Datakvalitet på 1-2-3

Datakvalitet på 1-2-3 gir en kort innføring i begrepet datakvalitet og en oversikt over de seks datakvalitetsdimensjonene som benyttes for å beskrive datakvaliteten i de nasjonale kvalitetsregistrene.

Nettsiden Datakvalitet på 1-2-3 er laget som et verktøy for de som jobber med medisinske kvalitetsregistre. Siden gir en kort innføring i begrepet datakvalitet, og tips og veiledning til hvordan man undersøker, dokumenterer og forbedrer datakvaliteten i registeret. Blant annet får man en innføring i de ulike datakvalitetsdimensjonene og tilhørende sjekklister.