Økning i aggressiv og sjelden hudkreft

Den sjeldne kreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) er nesten fordoblet på 20 år i Sverige. I Norge ser Kreftregisteret også tendenser til en liten økning.

Kreftformen er sjelden. De siste 20 årene har 594 pasienter fått denne MCC-diagnosen i nabolandet, skriver forskning.no Men det er urovekkende at svenske forskerne nå finner en signifikant økning i tilfellene av denne kreftformen. Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012.

Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft. En tredel av dem som hadde fått denne kreften var død etter fem år, viser studien fra Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet.

Les hele saken på forskning.no.