Ønsker du elektronisk løsning for innhenting av PROM?

Image
Nå er det utarbeidet kriterier for hva som må være på plass hos hvert enkelt register før en overgang til elektronisk løsning for innhenting av PROM kan tas i bruk.

For å tilrettelegge for en smidig overgang og implementering er det utarbeidet kriterier for hva som må være på plass hos det enkelte register før elektroniske løsninger for innhenting av PROM data kan tas i bruk, samt hvilken informasjon som må være innhentet og besluttet før HEMIT kan opprette elektronisk datafangstløsning for det enkelte register. 

Det er et ønske fra SKDE at flest mulig av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal over på elektroniske løsninger for innhenting av pasientrapporterte data (PROM). Per dags dato bruker 7 kvalitetsregistre ePROM, mens 9 kvalitetsregistre har startet arbeidet. Helse Midt IKT (HEMIT) har på oppdrag fra SKDE utarbeidet og etablert en løsning for elektronisk innhenting av pasientrapporterte data.  Fagsenter for pasientrapportertede data har i samarbeidmed de regionale Servicemiljøene i SKDE en koordinerende rolle ovenfor registrene som ønsker å benytte denne løsningen. Kriteriene finner du her. HEMITs informasjon om ePROM finner du her.

Kontakt adresse for Fagsenter for pasientrapporterte data: PROMsenter@ihelse.net eller telefon 55 975896.