Oversikt over sykehus som registrerer til medisinske kvalitetsregistre

Image
Colourbox

Nasjonalt servicemiljø har laget en rapport som gir oversikt over hvilke sykehus som skal registrere inn i de ulike registrene, og hvilke av sykehusene som aktivt registrerer dit de skal.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene har som mål å presentere resultater som kan brukes for å sammenlikne praksis ved behandlende sykehus i Norge. Registrene må dermed samle data fra alle sykehus som behandler registrets pasientgruppe. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ønsker med bakgrunn i sin handlingsplan for 2016 – 2020 å holde en årlig oppdatert oversikt over hvilke sykehus som aktivt registrer til hvert register.

Nasjonalt servicemiljø har derfor utarbeidet en rapport som gir oversikt over sykehusenes tilslutning til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Tilslutning angir antall sykehus som faktisk registrer til registrene i forhold til hvor mange sykehus som skal registrere til registret, det vil si sykehus som behandler et registers aktuelle pasientgruppe.

Kartleggingen over hvilke sykehus som registrerer til de ulike registrene startet i 2015, og er med denne rapporten fulgt opp i 2016. Resultater fra 2015 og 2016 fremstilles samlet i rapporten og fordeles per helseforetak, slik at det er mulig å sammenligne eventuell utvikling fra år til år.