Pasienter og brukere inviteres til seminar i Oslo 8.mars

Image
Colourbox

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer ulike pasient- og brukerorganisasjoner til dialog/diskusjon/seminar om hvor vi mangler kunnskap om kvalitet i helsetjenesten.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer ulike pasient- og brukerorganisasjoner til dialog/diskusjon/seminar om hvor vi mangler kunnskap om kvalitet i helsetjenesten. Fokus vil være å innhente brukernes erfaringer om kvaliteten i helsetjenesten. I år blir tredje gang servicemiljøet inviterer til seminar med fokus på pasientens viktige rolle for en bedre helsetjeneste. Under seminaret i fjor deltok 35 brukerforeninger på seminaret, samt like mange fagfolk. Formålet da var å informere om medisinske kvalitetsregistre, og hvordan resultater kan brukes av pasienter og pasientforeninger.  Flere registre presenterte seg selv under seminaret.

I år er temaet for seminaret kunnskap om kvaliteten i helsetjenesten. I tillegg til pasient- og brukerforeninger inviteres registerledere og representanter fra helsemyndighetene, for å diskutere hvor vi mangler kunnskap om behandlingskvalitet og man kan jobbe fremover for å få bedre oversikt over kvalitet i ulike deler av helsetjenesten.

Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved at de er:

  • Virkningsfulle og fører til en helsegevinst
  • Trygge og sikre slik at man unngår uønskede hendelser
  • Involverer brukerne og gir dem innflytelse
  • Er samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytter ressursene på en god måte
  • Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Temaer som vi bli tatt opp på seminaret:

  • Brukermedvirkning – har det noe for seg?
  • Pasientorganisasjoners erfaring med opprettelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre
  • Hvilke kvalitetsutfordringer ser man i helsetjenesten fra et pasient- og brukerperspektiv?
  • På hvilke områder er det behov for nye medisinske kvalitetsregistre?

Registerledere og representanter fra helsemyndigheter vil også bli invitert til seminaret. Vi håper så mange som mulig vil delta og få med seg de erfaringer pasienter og brukere har med nasjonale kvalitetsregistre.

Program

Påmeldingsfristen gikk ut 25.februar.

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergsgate 30, 0166 Oslo

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Reise og opphold for representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner dekkes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Av plassmessige årsaker kan vi dessverre kun ta i mot 1-2 deltakere per organisasjon.