Pasientsikkerhetskonferansen

-
Tromsø

En ny pasientrolle - betydning for pasientsikkerheten. Helsedirektoratet og Helse Nord RHF inviterer til Pasientsikkerhetskonferansen 2016.

Konferansen retter seg mot ledere på alle nivåer innen helsetjenesten og øvrig helsepersonell. Brukere og pårørende ønskes også velkommen.

Konferansen finner sted på Clarion Hotel The Edge, Tromsø.

Les mer om konferansen her.