Planlegger du å bruke PREM til hjertepasienter?

Image
Det sykdomspesifikke PREM-instrumentet HCCQ er klar til bruk innen hjertefeltet i Norge

PREM er en forkorting av det engelske begrepet «Patient Reported Experience Measures» og er et mål på pasienten sin opplevelse og tilfredshet med helsetjenesten. Det sykdomsspesifikke PREM-instrumentet «The heart continuity of care questionnaire» (HCCQ) måler pasientens erfaring med kontinuitet i oppfølgingen. Instrumentet (skjemaet) er nå oversatt og validert for norske forhold, og det foreligger planer om å utarbeide en kortversjon. Skjemaet er til fri bruk. For mer informasjon om oversettelse og tilpasning, se Valaker et al. 2019. For bruk ta kontakt med  professor Tone M. Norekvål på: tone.merete.norekval@helse-bergen.no.