Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

-
14.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie åpner arrangementet.

14.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie åpner arrangementet.