Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Image
Bent Høie, 14.november 2016
13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseministeren kommer for å åpne arrangementet.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å forbedre kvaliteten i spesialisthelsetjenesten.

Under arrangementet vil tre utvalgte kvalitetsregistre presentere sine resultater, med kommentarer fra aktuelle pasientforeninger. Det vil være anledning til å stille spørsmål til innlegg og presentasjoner.

Resultater fra alle de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene vil samme dag publiseres på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Det blir enkel matservering fra klokken 12.00. Hele arrangementet streames live, mer informasjon med lenke kommer.

Dato: 13.11.2017

Tid: kl. 13.00 – 14.30 (enkel servering fra 12.00)

Sted: Helsedirektoratet
         Universitetsgt.2 (v /St. Olavsplass)
         Auditoriet i 2. etg.

Arrangør: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Kontaktperson: Vibeke Lund Pettersen, telefon 916 02 381 eller e-post: vibeke.lund.pettersen@skde.no