Presentasjoner fra "IKT" under Helse- og registerkonferansen 2016

Her finner du presentasjoner og bilder fra parallellsesjonen "IKT".
 
 
 Formidling av resultater fra helseregistre av Siri Larønningen, Stein Aaserud
 
 Elektroniske løsninger for innsamling av pasientrapporterte data av John Petter Skjetne
 
Pasientadministrative systemer som kilde for helseregistre av John Petter Skjetne
 
 Daglig oppdatering av NPR av Øyvind Christensen